เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มจอง 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มจอง 17 พ.ค. 64

ยืนยันแล้ว! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มจอง 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป!

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.เตรียมเปิดให้ประชาชนเริ่มจองสิทธิผ่านโครงการรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2564 หลังเพิ่มจำนวนสิทธิให้ส่วนลดห้องพักอีก 2 ล้านสิทธิ (คืน) ใหม่ จากเดิม 6 ล้านสิทธิ เป็น 8 ล้านสิทธิ ซึ่งรัฐบาลช่วยจ่ายเงิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน

โดยเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีเงื่อนไขใหม่ดังนี้

  • เริ่มใช้สิทธิได้เดือน พ.ค.-ส.ค. 64
  • ผู้ใช้สิทธิเข้าพักต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน
  • ผู้ใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ต้องสแกนใบหน้า
  • E-Voucher ปรับปรุงใหม่ มีเฉพาะราคา 600 บาท
  • ต้องเดินทางท่องเที่ยว และพักแรมข้ามจังหวัดเท่านั้น
Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.