บริการดูแลการขายห้องพักสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แบบครบวงจร

บริการดูแลการขายห้องพักและการตลาดสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แบบครบวงจร

VATIAZ HOSPITALITY เรารับดำเนินการบริหารงานขายสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักขนาดเล็กและขนาดกลาง เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของโรงแรมในการดำเนินงานในด้านการขาย วางแผนการขายห้องพัก และการประชาสัมพันธ์ ช่วยทำให้การดำเนินงานคล่องตัว สร้างแบรนด์โรงแรมให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้เกิดอย่างเต็มศักยภาพตามขนาดของโรงแรม

เพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับที่พักของคุณด้วยบริการที่ครบครัน คลอบคลุมทุกช่องทางการขาย

  • วางแผนกำหนดกลยุทธ์การขาย กำหนดราคาขาย และโปรโมชั่นในแต่ละช่องทางการขาย
  • จัดทำงบประมาณ วางโครงสร้างการขายห้องพักในแต่ละช่องทาง
  • จัดการช่องทางการขายทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางออฟไลน์

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย

ด้วยช่องทางการขายและการตลาดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

บริการครบวงจร

ทีมงานเราพร้อมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการดำเนินการขายในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ

โรงแรมของคุณจะได้รับการโปรโมทออกไปอย่างหลากหลายช่องทางผ่านกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

สนใจบริการ

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ โปรดทราบ: ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ให้ครบถ้วน

บริการดูแลการขายห้องพักสำหรับโรงแรมแบบครบวงจร
Start Over

Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.