fbpx

บริการดูแลการขายห้องพักและการตลาดสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แบบครบวงจร

บริการดูแลการขายห้องพักและการตลาดสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แบบครบวงจร

VATIAZ HOSPITALITY เรารับดำเนินการบริหารงานขายและการตลาดสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักขนาดเล็กและขนาดกลาง แบบ outsourcing ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของโรงแรมในการดำเนินงานในด้านการขาย วางแผนการขายห้องพัก ทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ช่วยทำให้การดำเนินงานคล่องตัว สร้างแบรนด์โรงแรมให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้เกิดอย่างเต็มศักยภาพตามขนาดของโรงแรม

เพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดให้กับที่พักของคุณด้วยบริการที่ครบครัน คลอบคลุมทุกช่องทางการขาย

  • วางโครงสร้างราคาขายและโปรโมชั่น
  • จัดทำงบประมาณ วางแผนการขายและการตลาด
  • จัดการช่องทางการขายออนไลน์
  • จัดการช่องทางการขายออฟไลน์
  • ดูแล Facebook และ Social Media

มีระบบการจองห้องพักออนไลน์ (Booking Engine)

มีหน้า Sales Page นำเสนอข้อมูลโรงแรมบนเว็บไซต์

สนใจบริการ

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ โปรดทราบ: ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ให้ครบถ้วน

บริการที่สนใจ *
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn