fbpx

9 วัดดังเมืองเชียงใหม่ ที่สายบุญไม่ควรพลาด

9 วัดดังเมืองเชียงใหม่ ที่สายบุญไม่ควรพลาด

เชียงใหม่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังของภาคเหนือ ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นไฮซีซั่น เชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามที่สวยงามและทรงคุณค่าอยู่อีกมากมาย

วันนี้แอดจะพาสายบุญไปเที่ยววัดดังขึ้นชื่อในเชียงใหม่ เมื่อมาแล้วอย่าพลาดโอกาสแวะไปสักการะกันนะคะ 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่น

วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการทุกวัน
การเดินทาง รถส่วนตัวใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์ เชียงใหม่ จะมีทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารบริเวณนั้น ส่วนรถประจำทางจะมีรถสองแถวจอดอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว มีบริการระหว่าง 05.00-17.00 น.

ข้อมูลจาก: https://thai.tourismthailand.org/

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก

วัดสวนดอกเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยพญากือนา ในสมัยราชวงศ์เม็งราย เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในล้านนา วัดนี้เดิมเป็น พระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนาไทยสมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ และวิหารโถง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเป็น พระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอยู่ติดกับถนนสายสำคัญนั่นคือถนนสุเทพ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/3307

วัดพระธาตุดอยคำ

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ การมาขอพรกับหลวงพ่อพระทันใจ ที่มีความเชื่อว่าขออะไรก็สำเร็จไปทุกอย่าง จึงไม่แปลกใจที่จะเห็นผู้มีจิตศรัทธามากมายมาต่อคิวขอพรกันอย่างเนืองแน่น

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร สันนิษฐานว่า สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8-12 ด้วยฝีมือช่าง ชาวอินเดีย และได้รับการตกแต่ง เพิ่ม เติม ในรัชสมัยของ พระเจ้าติโลกราชสร้างด้วยศิลาแลง ประดับด้วยลวดลาย ปูนปั้น งดงาม และเคยเป็นที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกมาครั้งหนึ่งด้วย

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด เป็นชื่อวัดที่คนทั่วไปในภายหลังกำหนดเรียกขึ้นตามลักษณะเครื่องยอดส่วนบนหลังคาพระวิหารโบราณที่ปรากฏมาแต่เดิมในวัดนี้ ซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์ มีจำนวนเจ็ดยอดด้วยกัน แต่ชื่อของวัดนี้ที่มีมาแต่เดิมเมื่อคราวแรกสร้างวัดชื่อว่า วัดมหาโพธาราม


วัดเจ็ดยอด เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งก็คือ “โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกล จึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา” 

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล แต่เดิมเป็นวัดมอญมีชื่อว่า วัดมะเล่อ หรือ มะเลิ่ง ซึ่งมีความหมายว่า รุ่งแจ้ง หรือ รุ่งอรุณ ในภายหลังได้มีการเรียกชื่อกันใหม่ว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง บนถนนเจริญประเทศ

ภายในวัดมีพระพุทธชัยมงคล ปางมารวิชัยก่ออิฐหรือลงรักปิดทอง เป็นพระประธานภายในวิหาร จำลองแบบมาจากฝาผนังด้านหลังพระประธาน

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง

ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาตามความเชื่อพระธาตุเจดีย์นั้น วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตั้งอยู่บนดอยสะเก็ด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดประจำอำเภอดอยสะเก็ด เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวกล่าวขานมากมายเกิดการโยงใยเป็นตำนานที่ผูกกับประวัติของเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ด้านล่างวัดติดกับตลาด อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 16 กิโลเมตร สามารถขับรถโดยใช้เส้นทางหมายเลข 118 (เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)

วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น (วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน)

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมวัดนี้ มีชื่อว่า วัดหรีบุญเรือง โดยภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ที่โดดเด่นมากมาย และมีต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ที่มีความหมายเป็นมงคลอยู่อีกด้วย ต่อมาเลยได้นำชื่อต้นไม้นี้มาตั้งเป็นชื่อวัด บวกกับวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะเรียกกันว่า เมืองแกน ก็เลยเกิดเป็นชื่อ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง และในวัดเจีย์หลวงนี้ยังมี เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.