fbpx

บริหารโรงแรม รีสอร์ท และที่พักแบบครบวงจร

บริหารโรงแรม รีสอร์ท และที่พักแบบครบวงจร

จัดการรายได้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจัดการช่องทางการขาย และการบริหารที่พัก

โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยบริการต่างๆที่หลากหลายของเรา

หากคุณมีโรงแรม รีสอร์ท ห้องพักแต่ไม่อยากบริหารเอง Vatiaz Hospitality เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยดำเนินการเรื่องยุ่งยากเหล่านี้แทนคุณ

จัดการโดยระบบที่ทันสมัย

ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

จัดการรายได้ให้ดียิ่งขึ้น

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย

Vatiaz Hospitality เรารับบริหารงานสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งการบริหารงานทั่วไป การขายห้องพัก การตลาด การทำตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ ช่วยทำให้การดำเนินงานคล่องตัว เพิ่มยอดการจองให้มากขึ้นและสร้างแบรนด์โรงแรมให้เป็นที่รู้จัก

เราเสนอบริการที่หลากหลายสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทอิสระขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงกลยุทธ์การขายและการตลาดที่หลากหลาย เพื่อสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และน่าดึงดูดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและต้องการที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา กรุณากรอกรายละเอียดของท่านในแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

บริการที่สนใจ *