สำหรับการจองห้องพักโรงแรม “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” นั้น ลูกค้าจะต้องทำการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น ไม่สามารถทำการจองผ่านเว็บไซต์ OTA ได้ เหมือนกับโครงการเฟส 1 และ 2 และชำระค่าที่พักผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น โดยโรงแรมสามารถทำการจองห้องพักให้ลูกค้าได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่นถุงเงินและกดเลือก “เราเที่ยวด้วยกัน”
 2. เลือกรายการจองห้องพัก
 3. เลือกสร้างรายการจองห้องพัก
 4. ใส่รายละเอียดข้อมูลการจอง โดยราคาที่พักให้ใส่เป็นราคาเต็มแล้วระบบจะคำนวนส่วนลด 40% ให้เองอัตโนมัติ
 5. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลการจอง
 6. ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะส่งรายการจองไปให้ลูกค้าทำการชำระเงิน โดยลูกค้ามีเวลาชำระเงินภายในวันที่ทำรายการก่อนเวลา 23:59 นาที

สถานะและรายละเอียดการจอง

ขั้นตอนการเช็คอิน

 1. เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่นถุงเงิน
 2. เลือกเมนูเช็คอิน
 3. สแกน QR Code บนแอปฯเป๋าตังของลูกค้า
 4. ตรวจสอบรายละเอียดการจอง
 5. สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการจอง กรณีที่ไม่สามารถยืนยันใบหน้าผ่านการสแกนได้โรงแรมจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและทำการยืนยันเอง
ขั้นตอนการจองห้องพัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 สำหรับโรงแรม

โรงแรมสามารถสแกนใบหน้าลูกค้าได้ภายในไม่เกินเวลา 23:59 น. ของวันที่เช็คอิน ในกรณีที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านและโรงแรมยืนยันข้อมูลเงินจะเข้าล่าช้ากว่ากรณีที่สแกนใบหน้าผ่าน

ขั้นตอนการจองห้องพัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 สำหรับโรงแรม

ขั้นตอนการเช็คเอาท์

 1. เข้าแอปฯ ถุงเงินและเลือกเมนูเช็คเอาท์
 2. เลือกบุกกิ้งที่ต้องการเช็คเอาท์
 3. เลือกปุ่มเช็คเอาท์
 4. เลือกยืนยันการเช็คเอาท์
 5. แสดงเช็คเอาท์สำเร็จ
ขั้นตอนการจองห้องพัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 สำหรับโรงแรม

การเลื่อนวันเข้าพัก

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเข้าพัก สามารถทำได้โดยต้องแจ้งเลื่อนล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนเข้าพัก และวันที่เข้าพักใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงการจองสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะวันที่เช็คอินเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนราคาได้ หากวันที่เข้าพักใหม่มีราคาที่สูงขึ้นให้ลูกค้าชำระส่วนต่างโดยตรงกับทางโรงแรมเอง

 1. เลือกเลื่อนวันเข้าพัก
 2. ค้นหาการจอง
 3. เลือกการจองที่ต้องการทำการเลื่อน
 4. เลือกวันที่เข้าพักใหม่
 5. กดยืนยัน
 6. เมื่อยืนยันแล้วระบบจะแจ้งเตือนไปยังแอปฯเป๋าตังของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทำการกดยืนยันการเปลี่ยนแปลง

สถานะและรายละเอียดการเลื่อนวันเข้าพัก

การสรุปยอด

ช่องทางการติดต่อโครงการ

สอบถามรายละเอียดโครงการ  ttogetherfeedback3@gmail.com

สำหรับผู้ประกอบการส่ง rate plan rateplantogether3@gmail.com

สำหรับผู้ประกอบการส่งหลักฐาน payttogether@gmail.com

TAT Call Center 1672

กรณีที่ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแอปฯถุงเงินต้องทำยังไง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแอปฯถุงเงินสามารถติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

 

เบอร์โทรศัพท์ 1 หมายเลขสามารถใช้แอปฯถุงเงินได้กี่เครื่อง

สำหรับนิติบุคคล สามารถใช้ได้ 5 เครื่อง สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถใช้ได้ 3 เครื่อง

 

กรณีที่โรงแรมมีหลายสาขาและใช้ TAX ID เดียวกันสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนสาขาเพิ่มและใช้เบอร์โทรศัพท์คนละหมายเลข

ที่มา: เนื้อหาจากเอกสาร TAT และ KTB จากงานสัมมนาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม

Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.