ไทยยังเนื้อหอม นักท่องเที่ยวจีนยกให้เป็นประเทศแรกที่อยากไปเที่ยวหลังโควิด

  • Home
  • Hospitality Updates
  • ไทยยังเนื้อหอม นักท่องเที่ยวจีนยกให้เป็นประเทศแรกที่อยากไปเที่ยวหลังโควิด
ผลสำรวจนักท่องเที่ยวจีนยังยกให้เป็นประเทศแรกที่อยากไปเที่ยวหลังโควิด

ไทยยังเนื้อหอม นักท่องเที่ยวจีนยกให้เป็นประเทศแรกที่อยากไปเที่ยวหลังโควิด ผลสำรวจนักท่องเที่ยวกว่า 70% จะรอให้ยกเลิกการกักตัวก่อน

TCIC (Thai-Chinese Intelligence Center) ศูนย์วิจัยที่มุ่งส่งเสริมการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทย ได้เปิดผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวจีน COVID-19 เมื่อเดือนเมษายน 2564 ในหัวข้อทัวร์จีนจะกลับมาเมืองไทยเมื่อใด พบว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ ยังคงยกให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกหากสามารถเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศได้ โดยจังหวัดที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งคือกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือภูเก็ต

ประเทศไหนที่อยากไปที่สุด

นอกจากกนี้ผลการสำรวจยังพบว่านักท่องเที่ยวร้อย 77% จะรอให้ยกเลิกการกักตัวก่อน ถึงแม้ว่าบางส่วนอาจจะยอมรับการกักตัวได้ แต่จำนวนวันที่กักตัวรวมกันทั้งไทยและจีนต้องน้อยกว่า 7 วัน

 

ถ้าไม่ต้องกักตัวจะกลับมาเที่ยวเมื่อไหร?

นักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 30% จะกลับมาอีกครั้งภายใน 1-3 เดือน ร้อยละ 28% จะกลับมาภายใน 4-6 เดือน และร้อยละ 36% จะกลับมาหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป

พฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป

นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเองมากกว่ามาแบบกรุ๊ปกับบริษัททัวร์

ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์

0%

เที่ยวเอง

0%

จำนวนคนที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน

นักท่องเที่ยว 63% จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันในจำนวนคนที่น้อยลงกว่าเดิม

จำนวนเท่าเดิม

0%

เล็กลงกว่าเดิม

0%

เที่ยวคนเดียว

0%

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก: https://th.tcic.info/tcic1

Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.