fbpx
ขั้นตอนการลงทะเบียน สมัคร SHA Plus

SHA Plus คืออะไร และแตกต่างกับ SHA ยังไง?

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

ส่วน SHA Plus คือมาตรฐาน SHA ที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ พนักงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร และ 100% กับพนักงานหน้าด่าน (Frontline) ที่ต้องพบเจอแขกทุกวัน

สรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆคือ SHA Plus คือ SHA + พนักงานได้รับวัคซีนครบแล้วไม่น้อยกว่า 70%

อยากเป็น SHA Plus ต้องทำยังไง?

สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่ต้องการเข้าร่วมสมัครเพื่อขอการรับรองเป็น SHA Plus นั้น คุณสมบัติแรกท่านต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ก่อน 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะขอสัญลักษณ์ SHA สามารถทำการลงทะเบียนได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org/

คู่มือการลงทะเบียน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว

เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐา SHA แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.thailandsha.com และเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและรหัสเดียวกับที่ใช้สมัครรับมาตรฐาน SHA

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

2. เลือก ตรวจสอบสถานะ จากแถบเมนูด้านบน

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

3. กด SHA Plus+ ในช่องสถานะ เพื่อลงทะเบียนรับ SHA Plus

หมายเหตุ :การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ SHA Plus ของจังหวัดนั้นๆ

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

4. เมื่อเข้าสู่ระบบ SHA Plus แล้ว หน้าแรกจะมีรายละเอียดสถานประกอบการที่จะต้องอัพโหลดข้อมูล ประกอบด้วย

  1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีบุคคลธรรมดาแนบบัตรประชาชน หรือใบขับขี่สาธารณะ)
  2. แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10ส่วนที่ 1) กรณีไม่มีประกันสังคม สามารถแนบหนังสือรับรองจำนวนพนักงาน และผู้มีอำนาจลงนาม  (หนังสือรับรองจำนวนพนักงาน)
  3. ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

5. การเพิ่มข้อมูลพนักงาน สามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบ

  1. นำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ [นำเข้าข้อมูล]
  2. นำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยกดที่ [เพิ่มพนักงาน+]

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานที่นำเข้า

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน และแก้ไขให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

8. กด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้ง SHA Plus Manager พร้อมลงนามผู้มีอำนาจในหนังสือแต่งตั้ง

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

9. เพิ่มข้อมูลการเปิดทำการ

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

10. ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ และคำนวณการได้รับวัคซีนของพนักงาน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

11. กด ส่งตรวจ เพื่อยืนยันการส่งตรวจข้อมูล

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

12. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ [ส่งตรวจข้อมูล] และ [สถานะปัจจุบัน] ด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

13. สถานะตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่า ผ่านการตรวจสอบ

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

14. สถานะตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องการให้ท่านแก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งว่า แก้ไขใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการแก้ไข

ขั้นตอนการสมัคร SHA Plus

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์ : 0 2250 5500

อีเมล : info@thailandsha.com Line official Account : @thailandsha

Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.