สรุป Expedia webinar สิ่งที่นักเดินทางต้องการในปี 2021

สรุป Expedia webinar สิ่งที่นักเดินทางต้องการในปี 2021

Expedia webinar สิ่งที่นักเดินทางต้องการในปี 2021 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Expedia Group  ในงานสัมมนา Expedia ได้เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจนักท่องเที่ยว จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา แม็กซิโก สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมณี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2020 โดยสามารถสรุปเนื้อหาเป็นประเด็นหลักๆได้ดังนี้

  • โหลดห้องพักในระบบไม่น้อยกว่า 365 วัน

เนื่องจากนักเดินทางมีแนวโน้มที่จะเข้าพักนานขึ้นสำหรับทริปนี้ ดังนั้นโรงแรมจึงควรโหลดที่พักในระบบไว้ล่วงหน้ายาวไปถึงปี 2022 เพื่อรองรับการจองของลูกค้า

  • เสนอนโยบายการยกเลิกที่ยืดหยุ่น

มากกว่าหนึ่งในสามของนักเดินทางกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า พวกเขาจะมองหาที่พักที่มีนโยบายการยกเลิกที่ยืดหยุ่นเป็นอันดับแรกๆเมื่อค้นหาที่พัก

  • ต่ำแหน่งการแสดงผล รายละเอียด และรูปภาพของที่พัก มีส่วนในการตัดสินใจ

นักเดินทางกว่า 88% กล่าวว่าพวกเขาจะพิจารณาที่พักจากรูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก อย่างน้อย 9 รูปก่อนทำการตัดสินใจจอง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.

Chiang Mai

Book Your Stay

Select a hotel and check availability. Don't wait to explore the new experience.